Condicionament d'espais exteriors

  • Condicionament d'espais exteriors
  • Condicionament d'espais
  • Condicionament exterior
  • Condicionament calonge

El jardí és un espai important per a les persones i les famílies.

Per això us oferim assessorament a l’hora de condicionar aquest espai exterior per fer-hi una piscina, construir-hi una barbacoa, posar-hi jardineres, escales, tanques, fustes...

Nosaltres ens ocupem de tot el procés: des del moviment de terra fins a la il·luminació del vostre jardí.